Road2School

Samenwerken met ouders

Samenwerken met ouders

Samenwerken met ouders 2
Samenwerken

Het is van belang dat in de aanpak naar het kind zowel thuis als binnen de kinderopvang Road2School in Den Haag zoveel als mogelijk een vaste lijn wordt gehanteerd. Om deze afstemming te bereiken is het gewenst om regelmatig met de ouders te evalueren. Dit gebeurt door middel van voortgangsgesprekken. Deze voortgangsgesprekken vinden 1x per kwartaal plaats en zullen ongeveer een uurtje duren. Ook bestaat de mogelijkheid voor ouders om in de groep mee te kijken. De gesprekken zullen met een vaste jeugdhulp medewerkster plaats vinden. Dit noemen wij de mentor van u en van uw kind. Deze jeugdhulp medewerkster is voor u een aanspreekpunt. Zo kunt u met haar een goede samenwerkingsband opbouwen.

Konnect

Road2School werkt met het kind volg systeem Konnect.

Konnect leidt tot meer inzicht, overzicht, en transparantie. Dit versterkt niet alleen het onderling vertrouwen, maar brengt de medewerkers met de ouders dichterbij elkaar.Zowel de medewerkers als de ouders kunnen het dagboek invullen, zo weten wij van elkaar hoe het met het kind gaat. Doordat er direct foto's toegevoegd kunnen worden, lijkt het net alsof de ouder toch dichtbij hun kind is.  

De ouders die hun kind hebben ingeschreven bij Road2School, krijgen inloggegevens. Hiermeer krijgen de ouders toegang tot hun eigen Konnect.

Bent u nieuwsgierig geworden kunt via de onderstaande handleiding verdere informatie vinden

Galerij

Bekijk onze foto's

Inschrijven

Voor vragen bel gerust!


Vacatures