KDV De Vlinder 2

Kinderopvang

KDV Groep De Vlinder

KDV De Vlinder 3

Over ons

Kinderopvang groep De Vlinder

KDV De Vlinder 4
KDV De Vlinder 5
KDV De Vlinder 6

Korte blik bij de Vlinder

De kinderen die de peutergroep, genaamd de Vlinders, bezoeken worden spelenderwijs voorbereid op de kleuterklas. Uw kind heeft straks een stapje voor, wanneer uw kind terechtkomt in een grote kleuterklas. In deze groep zitten kinderen van 2 tot 5 jaar.

In de peutergroep wordt uw kind extra gestimuleerd op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal ontwikkeling, motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Uw kind zit 2x per dag in de kring. Tijdens iedere kring vindt er een activiteit plaats die aansluit op het thema, maar ook aansluit op het niveau van het kind. “Heeft uw kind wat te vragen of weet uw kind het antwoord, zal het kind leren om de vinger op te steken”. Tijdens de kringmomenten zullen de activiteiten die gedurende de dag aan de orde komen, met pictogrammen, worden besproken. Daarnaast leert uw kind de dagen van de week aan de hand van een liedje.

De groep heeft ook een keuzebord m.b.t. vrij-spel situaties. Op dit keuzebord staan verschillende activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen bijv. de bouwhoek, spelen in de poppenhoek, puzzelen, treinbaan maken, bouwen met de duplo, spelen met het poppenhuis etc.

Bij de Vlinders is er veel aandacht voor het zindelijk worden van uw kind. Dagelijks gaan alle kinderen tijdens de vaste badkamerrondes op het potje of de wc zitten, zo raakt uw kind hier van jongs af aan al aan gewend. Zodra een kind start met zindelijkheidstraining wordt dit met de ouders afgestemd. Uw kind krijgt dan een beloningskaart waar hij/zij na het doen van bv. een plas op het potje een sticker op mag plakken.

Tevens werkt “De Vlinder” net zoals “De Rups” met thema’s aan de hand van de methode “Puk&Ko.” Zij zullen de thema’s met elkaar afstemmen. De verschillende thema’s zullen ongeveer drie à vier weken duren. Er wordt rekening gehouden met de standaard thema’s die ieder jaar terug zullen komen zoals; Kerst, Sinterklaas, lente/Pasen, herfst, winter en zomer.

Inschrijven

Voor vragen bel gerust!


Vacatures