Wie zijn wij 2

Kinderopvang

Wie zijn wij?

Wie zijn wij 3

Over ons

Wie zijn wij?

Wie zijn wij 4
Wie zijn wij 5

Road2School is een kinderdagverblijf in Den Haag en heeft drie groepen. Er zijn drie kinderopvang groepen; KDV: De Rups 0 tot 2 (2,5) jaar, KDV: De Vlinder 2 tot 5 jaar en de BSO: De Uil van 4 tot uitlopend 13 jaar. In iedere groep worden er dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Road2School vindt dan ook dat ieder kind uniek is en dat het belangrijk is. Elk kind verdient de juiste aandacht en veiligheid in een groep. Maar ook dat Road2School laagdrempelig is, maar ook een huiselijke sfeer creëren.

De groepen binnen Road2School zullen altijd klein blijven, zodat er genoeg aandacht is voor uw kind. Daarnaast is de ontwikkeling van het kind belangrijk.

Road2School hanteert uiteraard een positieve benadering naar het kind toe. Doordat uw kind positief benaderd wordt zal het zich veilig voelen en hierdoor meer uitgedaagd worden om verder te ontwikkelen. Om dingen aan uw kind te leren zullen er beloningssystemen ingezet worden. Een beloningssysteem zal uw kind stimuleren om sneller nieuwe ontwikkelingen eigen te maken.

Langdurige begeleiding voor elk kind

Heeft uw kind moeite met bepaalde ontwikkelingen en/of een rugzakje en heeft hij/zij hierin extra stimulans nodig? Dit is geen probleem bij Road2School. De pedagogisch medewerkers zijn hiervoor geschoold en begeleid. U heeft voor Road2School ook geen indicatie vanuit een andere instantie nodig. Ieder kind is daarom ook welkom bij Road2School. Hierdoor is er geen tijdgebonden plek bij Road2School. Uw kind kan eigenlijk gewoon tot 13 jaar bij Road2School blijven.

Kinderen die ingeschreven staan met of zonder een indicatie bij Road2School kunnen ook een langdurige periode bij ons verblijven. Zo kunnen kinderen zich op een aangepaste manier verder ontwikkelen op een plek waar zij zich veilig voelen.

In sommige gevallen komen kinderen op een basisschool en kunnen toch niet mee komen in de klas. Wanneer de school adviseert om naar een andere school te gaan, kunt u ervoor kiezen om nog één jaar te overbruggen. Dit kan op Road2School. In de groep de Vlinder wordt uw kind zo goed mogelijk gestimuleerd om met 5 jaar naar school te gaan. De pm-ers van de groep kunnen u helpen met het kiezen van een geschikte school voor uw kind

De voordelen van Road2School

Tarieven per uur
zo betaalt u nooit te veel
Door kleine groepen krijgt elk kind persoonlijke aandacht
Korte wachtlijsten op beide locaties in Den Haag
Geschoolde pedagogische medewerkers

Inschrijven

Voor vragen bel gerust!


Vacatures