Wat doen wij 2

Kinderopvang

Wat doen wij?

Wat doen wij 3

Wat doen wij?

Taal

Wat doen wij 4
Wat doen wij 5
Wat doen wij 6

Road2School kinderopvang Den Haag biedt kinderen verschillende uitdagingen om de Nederlandse taal te stimuleren. Er wordt gewerkt met methodes zoals “Puk”, “Knoop het goed in je oren””, “Ik ben Bas”. Waar Road2School vooral mee werkt is “speelpleziermethodiek”.

Speelplezier wordt zowel bij de Rups, Vlinders en de Uil gebruikt. Speelplezier is een VVE-programma. De methodes hebben verschillende thema’s, waarbij de kinderen geprikkeld worden in de taal. Zowel taalbegrip, spraak als luistervaardigheid wordt gestimuleerd. Speelplezier zijn steeds terugkerende activiteiten die zowel taal, cognitie maar ook spel stimuleert. De kinderen kijken naar een demonstratiespel, aansluitend een pantomime (waarbij de taal uitgebeeld wordt), daarna mogen de kinderen samen met de pedagogisch medewerker het spel verder uitspelen. Waarbij de taal nog meer gestimuleerd wordt.

Van baby af aan is het belangrijk om de taal te stimuleren. Baby's beginnen vanaf dag één met het ontwikkelen van hun luistervermogen. Hoe meer woorden wij aanbieden op een dag hoe groter hun eigen woordenboek wordt.

Voorlezen is ook een mooie manier om met taal te werken. Kinderen focussen zich op het luisteren van het verhaal en bij het zien van de plaatjes krijgen zij inzicht in het verhaal. Zo wordt de taalbegrip en luistervaardigheid verbreed. Om deze reden wordt het voorlezen vaak als activiteit gedaan, elke dag wordt er voorgelezen in de middag.

Taal wordt de gehele dag door gestimuleerd door te praten, voorlezen, te oefenen met werkjes, verschillende methodes te gebruiken ect. Zingen van kinderliedjes met gebaren erbij is een leuke wijze om taal aan te leren. Kinderen vinden dit niet alleen leuk om te doen maar het helpt hen de vaardigheden van de taal te vergroten.

Regelmatig dezelfde kinderliedjes zingen zorgt voor herhaling, kinderen kunnen na enige tijd zelf meezingen met de bijbehorende gebaren. Luisteren, taalbegrip (d.m.v. gebaren), spraak wordt met zingen geprikkeld. Jonge kinderen in de dreumesfase die gebruiken ook hun eigen gebaar bij hun eigen woord. "Denk maar het woord die".

Informatie

Sociaal emotioneel

“Bo de beer” is een emotioneel programma wat door jong en oud gebruikt kan worden, maar ook individueel en in de kring. De kinderen leren door dit programma meer over zichzelf; wat vinden zij lekker en wat niet, waar zijn zij goed in, hoe zie ik eruit, waar worden zij blij van en waarvan niet ect.

Daarnaast worden alle basisemoties in de kring d.v.m. activiteiten aangeboden. Deze emotielessen hangen samen met het thema wat die maand centraal staat.

“Doos vol gevoelens en Hopla” kunnen hier ook gebruikt voor worden.

Voor de BSO maken wij ook gebruik van emotie kaarten, hierbij kunnen zij de kaarten pakken waarbij zij iets voelen of juist in vinden. Ook krijgen de kinderen dagelijks activiteiten aangeboden, waarbij zij leren hoe hun verschillende emoties kunnen gebruiken. De BSO gebruikt ook verschillende materialen om de emoties van zichzelf en/of andere beter te begrijpen.

Wat doen wij 7

Creativiteit

Wat doen wij 8

Op Road2School wordt er veel gedaan om de creativiteit van het kind te verruimen.


De kinderen krijgen muziekles, er worden verschillenden instrumenten naar voren gebracht waaruit de kinderen mogen kiezen. Muziek stimuleert kinderen op veel vaardigheden zoals luisteren, praten, zingen ect. Door muziek te maken luisteren kinderen aandacht naar het geluid en als erbij gezongen wordt stimuleert dit het praten en zingen.


Een andere vorm van creatieve uiting is knutselen. De knutselwerkjes zijn gebaseerd op het thema waar op dat moment mee gewerkt wordt. Een voorbeeld van een thema is bijvoorbeeld thema ”dieren”. Hierbij zijn er verschillende knutselwerkjes dat de kinderen maken. Elk kind mag op zijn/haar eigen manier het knutselwerk maken. Het gaat erom dat het kind zich veilig voelt om zich te uiten en daarom zijn/haar eigen interpretatie op het knutselwerk mag geven. Door te knippen, plakken, kleuren, verven, vouwen, wordt de fijne motoriek van het kind gestimuleerd. De fijne motoriek zijn lichaamsbewegingen betreft de vingers. Daarnaast is knutselen ook leuk om te doen..


Wat doen wij 9
Wat doen wij 10

Peutergym

Wat doen wij 8

Bij Road2School wordt er aandacht besteedt aan de grove motoriek van de kinderen (gooien, springen, fietsen, hinkelen, rollen ect.). Dit doen wij door twee keer in de week baby en peutergym te gegeven. Elke maand heeft Road2School een nieuw thema, daar worden de lessen aan gekoppeld. Kinderen leren grove motorische vaardigheden aan door vooral te oefenen. Door een positieve en leuke sfeer aan een gymles te koppelen, zullen de kinderen vooral enorm veel plezier ervaren.

Sporten knutselen en zingen

Wat doen wij 8

Op onze kinderopvang in Den Haag organiseren we activiteiten die aansluiten bij de leeftijd van de kinderen en bij ieder thema. Hierbij kunt u denken aan sportactiviteiten, spelletjes, cognitieve opdrachten, tekenen, verven, knutselen, muziekles, taal en emotionele ontwikkeling. Elk kind ontwikkelt zichzelf in een ander tempo. Daarom passen wij de begeleiding en de activiteiten aan op het niveau van uw kind.Wat doen wij 13

Informatie

Beloningssystemen

De kinderopvang Road2School leert kinderen nieuwe vaardigheden aan. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of gewenst gedrag kan worden gestimuleerd door middel van een beloningssysteem. Er wordt gekeken welke vorm van beloning passend is bij het kind. Het kind kan al voldoende hebben aan een high five of een dikke duim. Mocht dat niet voldoende zijn dan kunnen er andere beloningssystemen worden aangeboden

Dit zijn onder andere; foto's, pictogrammen, voorbeelden uittekenen, time-timer, keuzebord d.m.v. foto's en pictogrammen, gebarentaal en hulpmiddelen voor de prikkelverwerking.

Om de prikkels bij het kind te verminderen kan er in overleg met de kinderfysiotherapeute hulpmiddelen ingezet worden. Hiermee wordt het kind geholpen in het dagelijks functioneren. Hulpmiddelen zijn: verzwaringsvest, wiebelkussen, zitbal, koptelefoon, schot, kouwveter/kauwring.

Wat doen wij 14

Info Road2School

Observatie Programma

Er wordt gewerkt met het zg. “Portage programma” (vaardighedenlijst). Via deze observatielijst wordt er in kaart gebracht wat het ontwikkelingsniveau van het kind is m.b.t verschillende vaardigheden. Hiermee kunnen doelen worden geformuleerd.

Wat doen wij 8

Ontwikkelingswerkjes

Elke dag worden op de Rups en op de Vlinders ontwikkelingswerkjes aangeboden. Deze werkjes zijn passend bij het niveau van uw kind. D.m.v. deze werkjes kan de cognitie en de taalbegrip/spraak bevorderd worden. Ook worden de werkjes gelinkt aan het thema wat op dat moment aandacht voor is.

Wat doen wij 8

Activiteiten

De kinderen van de KDV en BSO Road2School gaan 1x per jaar op schoolreisje .

Daarnaast komt onze vaste schoolfotograaf 1x per jaar langs om alle kinderen en ook de groep op de foto te zetten.

Met ieder thema proberen de medewerkers van de kinderopvang en BSO Road2School leuke activiteiten te bedenken voor de kinderen.

Door het gehele jaar, zal Road2School verschillende activiteiten ondernemen o.a. Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suikerfeest, Lichtjesfeest, Koningsspelen en de verjaardag van Road2School.

Aan het eind van het schooljaar en net voordat de zomer begint, hebben we op de opvang altijd een zomer activiteit. "Zomerfeest"

Door het jaar heen komen er ook mensen van buiten af leuke activiteiten organiseren. o.a. muziekles, judoles, dansles, kinderboerderijdieren, reptielenworkshop ect.

Wat doen wij 17
Wat doen wij 18
Wat doen wij 19

Samenwerken met ouders

Wat doen wij 8
Samenwerken

Het is van belang dat in de aanpak naar het kind zowel thuis als binnen de kinderopvang Road2School in Den Haag zoveel als mogelijk een vaste lijn wordt gehanteerd. Om deze afstemming te bereiken is het gewenst om regelmatig met de ouders te evalueren. Dit gebeurt door middel van voortgangsgesprekken. Deze voortgangsgesprekken vinden 1x per kwartaal plaats en zullen ongeveer een uurtje duren. Ook bestaat de mogelijkheid voor ouders om in de groep mee te kijken. De gesprekken zullen met een vaste jeugdhulp medewerkster plaats vinden. Dit noemen wij de mentor van u en van uw kind. Deze jeugdhulp medewerkster is voor u een aanspreekpunt. Zo kunt u met haar een goede samenwerkingsband opbouwen.

Konnect

Road2School werkt met het kind volg systeem Konnect.

Konnect leidt tot meer inzicht, overzicht, en transparantie. Dit versterkt niet alleen het onderling vertrouwen, maar brengt de medewerkers met de ouders dichterbij elkaar.Zowel de medewerkers als de ouders kunnen het dagboek invullen, zo weten wij van elkaar hoe het met het kind gaat. Doordat er direct foto's toegevoegd kunnen worden, lijkt het net alsof de ouder toch dichtbij hun kind is.  

De ouders die hun kind hebben ingeschreven bij Road2School, krijgen inloggegevens. Hiermeer krijgen de ouders toegang tot hun eigen Konnect.

Bent u nieuwsgierig geworden kunt via de onderstaande handleiding verdere informatie vinden

Activiteiten

Onze activiteiten

Wat doen wij 8

Groeps/schoolreisje

Voorlezen

Spelletjes

Tekenen

Knutselen

Inschrijven

Voor vragen bel gerust!


Vacatures