Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 2

Kinderopvang

Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten

Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 3

Over ons

Road2School Den Haag

Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 4
Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 5
Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 6

Van Swindenstraat 10A

Pedagogisch beleidsplan

Beleidsplan veiligheid & gezondheid

Beleidsplan VE

Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 7

Kootwijkstraat 39

Pedagogisch beleidsplan

Beleidsplan veiligheid & gezondheid


Klachtenbeleid

Welkom bij

Inspectierapporten

Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 8

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is een register voor alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Een kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen worden geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.


Nadat de inspectie van de GGD is voltooid, worden hiervan rapportages gemaakt.


De inspectierapporten van Kinderopvang Road2School kunt u hieroner vinden.

Pedagogisch beleidsplan & Inspectierapporten 9
Vacatures